Projekt Wdrożenie innowacyjnego w skali świata urządzenia profilującego do wytwarzania profili zamkniętych

Projekt „Podniesienie konkurencyjności firmy LANDOIA poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”